60 English words about FRUITS with images | Vocabulary by topicsEnglish vocabulary about FRUITS with images
Avocado/Apple/Orange/Banana
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
TAGs: Conversation, Learn English, Listening Practice, Speaking Practice, English Story, vocabulary.
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #EnglishVocabulary #Fruits

Nguồn: https://daugio.info

Xem thêm bài viết khác: https://daugio.info/giao-duc/

 • ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😆😆❤️😆❤️❤️😆😆😆😆😆😆😆😆❤️😆❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  Âu Ngô June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Hay lăm👌
  Tôi cho giai nhât🥇🏅

  Thọ Vũ June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • rất hay

  tienngon tran June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • có bưởi màu cam luôn

  Tử Hàn Lục June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Hi🙂thankyou.
  Goodlucky🙂❤❤❤❤❤🇺🇲

  Nhung Ngô June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍉🍇🍇🍈🍈🍠🌽🍍🍅🍌🍉🍓🍒🍓🍈🍒🍍🍒🍆🍒🍆🍌🍈🍌🍆🍌🍐🍌

  0912336602 Bạc đạn - vòng bi June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻🍅🍓🍏🍌🍒🌶🍎🍉🍑🌽🍐🍇🍍🍠🍊🍓🍅🍈🍆

  0912336602 Bạc đạn - vòng bi June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 🥑🍎🍊

  Huong Luu June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Tiếng anh giúp đầu óc chúng ta linh hoạt hơn

  Bac Le June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Rat hay

  Đức Lê June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

  Phuongbao Phuongbao June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 🥑🍎🍊🍌🍇🥭🍍🥝🍋🍑🍒🥥🍐🍈🍉🍓🍏

  hue giang June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • 🥑🍎🍊🍌🍇🥭🍍🥝🍋🍑🍒

  hue giang June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Tài liệu 4000 từ vựng TA từ cơ bản đến nâng cao, có phiên âm, hình ảnh ví dụ giải thích nghĩa, sau mỗi bài có 1 câu chuyện tổng hợp các từ đã học, có kèm audio: https://chiasedocument.blogspot.com/2017/09/download-bo-sach-4000-tu-vung-tieng-anh.html

  nguyen hien June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Đánh chết cha mày h

  Nguyễn trường Văn June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Bn ơi bn viết về chủ đề cục cứt ik bn mik rất thích

  Nguyễn trường Văn June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Như đầu buồi siêu nhân con cặc

  Nguyễn trường Văn June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • ban oi cho minh chu de do dung gia dinh

  Đỗ Chương June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • Hello ,my name is chi nice to meet you !

  Hiền Lương June 7, 2020 12:15 pm Reply
 • hay quá chứ ha😃

  Hoa Vo June 7, 2020 12:15 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *