Dân tộc học đại cương – Bài 1-1176. Dân tộc học đại cương
Tác giả: LÊ SĨ GIÁO (Chủ biên)
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2011
Người đọc: Ngọc Diễm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
———————————–
Sơ lược sách:
Bài 1. Những vấn đề chung
Bài 2. Các chủng tộc trên thế giới
Bài 3. Các ngữ hệ trên thế giới
Bài 4. Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người
Bài 5: Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thủy
Bài 6. Các hình thái tôn giáo sơ khai

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://daugio.info

Xem thêm bài viết khác: https://daugio.info/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *