Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí MinhKhoa có hơn 50 giảng viên, trong đó gồm 01 Viện sĩ Viện Hàn Lâm Ukraine, 3 PGS, 1 TSKH, 10 TS phân bổ trong năm bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Bộ môn Kết cấu công trình, và Bộ môn Kỹ thuật nền móng.

Khoa có nhiệm vụ đào tạo các kiến thức cơ sở ngành xây dựng (Cơ học, Kết cấu, Nền móng, Vật liệu, Thi công, Trắc địa) cho sinh viên toàn trường cũng như phụ trách đào tạo các chuyên ngành sau:

Bậc cao học: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Bậc đại học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

Bên cạnh công tác giảng dạy, các hoạt động nghiên cứu cũng được chú trọng. Nhiều công trình nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa đã được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế. Sinh viên của Khoa đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi Olympic toàn quốc về Toán học, Cơ học, Tin học và giải thưởng Loa Thành cho các đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng.

Trong bối cảnh hội nhập ASEAN và quốc tế hóa giáo dục, Khoa cũng tăng cường giao lưu lien kết với các đối tác trong khu vực và quốc tế như: DAAD, British Council, University of Oulu, Tokyo Institute of Technology, Mahidol University, Chulalongkorn University, Asian Institute of Technology, Adamson University, Universiti Utara Malaysia…

Nguồn: https://daugio.info

Xem thêm bài viết khác: https://daugio.info/xay-dung/

  • nghe thì hay lắm -=-

    Kien Đz May 21, 2020 5:37 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *